Vi äger och driver vår egen nybyggda och moderna fabrik i södra Indien, och sysselsätter direkt och indirekt ca. 150 personer.
Fabriken är belägen i Coimbatore, Tamil Nadu som är Indien mecka när det gäller textilproduktion.
Vi har för närvarande en kapacitet på 25.000 plagg i månaden, men detta kan ökas med 50% med relativt enkla ingrepp i verksamheten.
Vi arbetar efter Fair Trade principen med rätt löner, bra arbetsmiljö och naturligtvis kompletta försäkringar för våra anställda.